โรงเรียนบ้านสงแคน  ยินดีต้อนรับ....
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อบรมเว็บไซต์ 2557 โรงเรียนบ้านสงแคน...จัดส่งครูเข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ในวันที่ 24  เมษายน  2557
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 02:00 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • โรงเรียนบ้านสงแคนจัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านสงแคนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 จึงขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมใช้ส ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2556 00:59 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • ชมรมอุดมอาสา...สัญจร.... โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ออกค่ายชมรมอุดมอาสา เพื่อทาสีโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านสงแคน ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2556  หล ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2556 00:24 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • คณะกรรมการประเมินภายในตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2556 โรงเรียนบ้านสงแคนรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประเมินภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
  ส่ง 1 ก.พ. 2556 22:38 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • สอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านสงแคนเข้ารับการสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
  ส่ง 1 ก.พ. 2556 22:32 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมอบรมคุณธรรมและฝึกซ้อมพิธีทบทวนคำปฎิญานและเดินสวนสนาม
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 01:18 โดย โรงเรียนบ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียน...พอเพียง โรงเรียนบ้านสงแคน...เข้ารับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง....ปี 2556  งานนี้...ผอ.สมคิด  เกินชัย  บอก...ผ่านฉลุยมาดูผัก...พวกผมนะครับยิ้มเร ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 01:18 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • ธารน้ำใจ...ให้สงแคน โรงเรียนบ้านสงแคน...ได้ต้อนรับคณะผ้าป่า..จากจังหวัดชลบุรี...ที่มาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเมรุ..ให้กับหมู่ที่ 6 บ้านสงแคน งานนี้ ผอ ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 00:26 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • ธารน้ำใจ..จากพี่..สู่..น้อง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพฯ ได้ออกค่ายอาสา เพื่อมาทาสีโรงเรียนและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ให้กับน้องๆ ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 00:47 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • อบรมการทำเว็บไซต์ วันที่ 30 เมษายน 2556 โรงเรียนบ้านสงแคน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 โดยมีนายสุรศ ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 22:16 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา